sedekah

Sedekah

"Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Alloh, sebagaim pinjaman yang baik (ikhlas), akan digandakan balasannya (dengan berganda-ganda banyaknya), dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia." Surah Al Hadiid, 57:18


Bayar Sedekah

Nominal Sedekah
Atas Nama
Transfer Melalui
Doa Terbaik Anda
Ingatkan Saya Setiap Bulan